Laboratoriji

L1 – Laseri – laserska klopka
Laboratorij za femtosekundnu lasersku spektroskopiju
Damir Aumiler, Ticijana Ban i Neven Šantić

Upotreba lasera u svrhu zaštite vrijednih objekata našla je svoju veliku primjenu kako u svakodnevnom životu, tako i na filmovima. Plesanje oko laserskih zraka u svrhu izbjegavanja ”laserskog dodira” svima su nam dobro poznate filmske scene. U sklopu Otvorenog dana na Institutu za fiziku, pripremit ćemo Vam jednu dinamičnu i zanimljivu aktivnost. Naš sveti gral bit će zatvoren u jednoj sobi i čuvat će ga desetak laserskih zraka. Dodjite i isprobajte da li ste dovoljno spretni, vješti da nam preotmete naš Sveti gral! A prije toga pogledajte laserski ples na filmu Ocean`s 12 . I vježbajte kod kuće :) !

L2 –  Plazma
Laboratorij za lasersku spektroskopiju hladne plazme
Dean Popović i Ognjen Budimlija

libs-primjene

Sunce je plazma, Zemljina magnetosfera je plazma, rep kometa je plazma, munja je plazma. Plazma je u štednim lampama, u plazmi se grade integrirani čipovi i solarne ćelije, plazmom se vari, reže, buši, plazmom se sterilizira plastika.

L3 – Nano-Cafe
Laboratorij za fiziku površina
Iva Šrut-Rakić i Marin Petrović

DSCF2543

U Laboratoriju za fiziku površina i poduprtih nanostruktura kreiramo nove materijale i bavimo se njihovim svojstvima do u “najsitnije” detalje. Nama su bitna svojstva materijala na nano-skali koja se tiču rasporeda atoma u tim novim strukturama.
Materijal koji je u centru trenutnih istraživanja je grafen, jedna atomska ravnina ugljikovih atoma, materijal sa velikim potencijalom za primjenu u elektronici, solarnim ćelijama, senzorima, bio-medicini, …

L4 – Teslina zavojnica
Sanjin Marion, Ivan Balog

tesla

Teslina zavojnica proizvodi električne izboje vrlo visokog napona i frekvencije.Originalno, Tesla je želio pomoću zavojnice ostvariti bežični prijenos energije.  Ideja bežičnog prijenosa energije prisutna je i danas, recimo putem bežičnih punjača za mobitele.

L5 – Kriogene tekućine

Kriogeno postrojenje Instituta za fiziku
Tomislav Ivek

LN_2

U svemiru je vrlo hladno, no i u mnogim našim laboratorijima možemo postići “svemirski” niske temperature zahvaljujući Kriogenom postrojenju Instituta. Ovaj postav služi za ukapljivanje tekućeg dušika čija temperatura iznosi – 196°C te tekućeg helija čija temperatura iznosi -269°C! Čemu sve služe te tekućine i što sve možemo s njima, saznat ćete posjetom ovom postrojenju.

L6 – Fizika DNK
Laboratorij za biološku fiziku
Danijel Grgičin, Nela Tadić, Barbara Lugar

HA DNA.png

Predmet proučavanja Laboratorija za biološku fiziku su uzorci biološkog porijekla. Proučavaju se karakteristične dimenzije tih uzoraka, koje se ne mogu odrediti drugim tehnikama, kao npr. svjetlosnim ili elektronskim mikroskopom. Predmet proučavanja su polielektroliti, kao npr. deoksiribonukleinska kiselina, hijaluronska kiselina. Polielektroliti su polimeri, što znači da su građeni od jednostavnijih osnovnih jedinica, koje otapanjem u vodenom mediju otpuštaju ione u vodu. Na slici je prikazana mješavina hijaluronske kiseline u vodenoj otopini DNA, snimljeno kroz polarizacijski filtar u našem laboratoriju.

L7 – Kvantni magneti
Laboratorij za magnetsku ac susceptibilnost
Vinko Šurija  i  Matija Čulo

Mjerenjem magnetske ac susceptibilnosti možemo mnogo toga saznati o magnetskim svojstvima uzoraka koje proučavamo. To uključuje informacije o interakcijama u sustavu, o faznim prijelazima koji se u njemu događaju zbog promjene temperature, ali i drugih parametara kao što su magnetsko polje, tlak ili koncentracija, o dimenzionalnosti sustava, prisustvu frustracije ili anizotropije itd. Iako je sama metoda pogodna za proučavanje široke palete sustava, naš se laboratorij pretežno bavi niskodimenzionalnim materijalima u kojima su prisutne tvorevine kao što su lanci, ljestve ili pak ravnine unutar kojih su interakcije mnogo jače nego one koje ih međusobno vežu, kvantnim magnetima te magnetoelektricima u kojima postoji vezanje između električnih i magnetskih svojstava.

Posjetitelji laboratorija upoznati će prvu magnetičnu tekućinu nazvanu ferotekućina. Ta, na prvi pogled sasvim obična crna uljasta tekućina, u magnetskom polju postaje snažno magnetizirana i poput željezne piljevine giba se u smjeru porasta magnetskog polja, a njena dotad ravna površina poprima složeni oblik s mnoštvom šiljaka podsjećajući tako na nešto što bi se moglo vidjeti samo u filmovima znanstvene fantastike.

L8 – Zvijezda je rođena

Laboratorij za koherentnu optiku
Nazif Demoli (IF), Željko Marohnić(IF), Danijel Grgičin(IF), Ines Dukić (15.G.), Bernarda Mlinarić (15.G.) Marko Movre(15.G.) i učenici XV. gimnazije

Rad s motiviranim i darovitim učenicima  započet je 2011. godine u suradnji s XV. Gimnazijom u Zagrebu i temelji se na Sporazumu o suradnji. Znanstvenici Instituta za fiziku osmislili su znanstvene aktivnosti   namijenjene darovitim i  motiviranim učenicima. Aktivnosti se provode u suradnji s nastavnicima fizike XV. gimnazije i odabranim učenicima, a uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Posjetitelji će imati priliku pogledati najnovije učeničke radove u području holografije, manipulacije svjetlošću, plazme, biofizike i magnetizma.

 magnetizambiofizikalabosi